Kosheleva Svitlana, автор у PPV Knowledge Networks