Фінансування креативних індустрій — навігатор по дослідженню - PPV Knowledge Networks

Фінансування креативних індустрій — навігатор по дослідженню

Опубліковано PPV на

Проєкт «Фінансування креативних індустрій» мав на меті дослідити потребу креативних індустрій у фінансуванні та готовність надавачів фінансування (банків, фондів, інвесторів, клубів бізнес-янголів) цю потребу задовольнити, знайти потенційні точки дотику.

Для зручного перегляду результатів дослідження ми створили навігатор по дослідженню:


ЗМІСТ
 1. Резюме дослідження та рекомендації
 2. Мотивація надавачів фінансування
 3. Аналіз механізмів доступу до фінансування та відповідних політик у країнах ЄС
 4. Результати опитування випускників Creative Enterprise Programme, грантоотримувачів УКФ та спостереження за результатами структурованих інтерв’ю
 5. Особливості краудфандингу проєктів креативних індустрій + 7 кейс-стаді практик
 6. 17 можливих мехенізмів фінансування КІ
 7. Інструмент: кредитування під заставу майбутніх продажів + типові документи
 8. Інструмент: модель роботи клубу бізнес-янголів + типові документи

1. РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ПІДПРИЄМЦІВ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ДО ФІНАНСУВАННЯ

Резюме дослідження складається з 12 основних спростережень, які автори виявили в межах проєкту — брак бізнес-компетентностей, доступ до фінансування, спіральну траєкторію розвитку, запас міцності, кредитування для КІ тощо.

Рекомендації стосуються таких питань: підвищення ліквідності бізнесу, зміна підходу до грантового фінансування, покращення бізнес-компетностей, проведення інформаційної діяльності, нові можливості краудфандингу, гібридні моделі фінансування та інше.

Рекомендації орієнтовані на учасників екосистеми — органи влади, фінансові установи, профільні організації, фонди, навчальні заклади, донорів, представників КІ та інших заінтересованих сторін.

➚ РЕЗЮМЕ (12 ключових висновків)
➚ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для 8 виявлених феноменів)

2. МОТИВАЦІЯ НАДАВАЧІВ ФІНАНСУВАННЯ. АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ

У креативних індустріях усе більше поширюються нетрадиційні форми фінансування: колективне фінансування, інвестиції впливу, стратегічна філантропія, тихе інвестування та ін.

Для кращої й усебічної систематизації всіх можливостей фінансування проєктів та організацій креативних індустрій розроблена матриця мотивації надавачів фінансування, та описані їхні потреби.

⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 12 ст., 1 мб)

3. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДОСТУПУ ДО ФІНАНСУВАННЯ ТА ВІДПОВІДНИХ ПОЛІТИК У КРАЇНАХ ЄС

Цей розділ є результатом вивчення первинних і вторинних джерел, особливостей фінансування КІ в ЄС та проведених інтерв’ю з європейськими організаціями підтримки креативних індустрій.

Доступ до фінансування бізнесів креативних індустрій (КІ) великою мірою залежить від екосистеми підтримки. Саме розвиток екосистеми, запровадження нових механізмів доступу до фінансування та налагодження роботи цих механізмів із залученням різних учасників екосистеми є ключовим чинником розвитку креативних індустрій у ЄС.

Бізнеси КІ в Європі мають ті самі характеристики, що й українські, проте їхнє становище краще саме завдяки розвиненішій екосистемі підтримки, особливо в ланці посередників (intermediaries).

⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 18 ст., 1.3 мб)

4. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ CREATIVE ENTERPRISE PROGRAMME, ГРАНТООТРИМУВАЧІВ УКФ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТРУКТУРОВАНИХ ІНТЕРВ’Ю

Опитування випускників програми Creative Enterprise Programme мало на меті з’ясувати особливості та проблеми фінансування, з якими стикаються молоді підприємці у сфері креативних і культурних індустрій. Анкетне опитування мало на меті охопити максимально широке коло представників креативних бізнесів, які є випускниками далі СЕР за різними видами діяльності, із різним досвідом та фазами розвитку бізнесу.

⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 27 ст., 1.9 мб)

Анкету-опитувальник для грантоотримувачів Українського культурного фонду була сформована таким чином, щоб максимально об’єктивно описати типовий портрет представника креативних індустрій, який залучає фінансування УКФ, та визначити його потреби й проблеми, пов’язані зі специфікою траншів та переговорних процедур.

⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 24 ст., 2.1 мб)

Проведені в межах проєкту структуровані інтерв’ю мали на меті відстежити розвиток тенденцій, виявлених у двох попередніх розділах на основі опитувань випускників Creative Enterprise Programme (CEP) та грантоотримувачів Українського культурного фонду (УКФ). Вибірка респондентів включає і продуктові, і сервісні бізнеси (організації). Респондентами інтерв’ю були засновники й управлінці компаній та організацій. Інтерв’ю проходили на умовах часткової анонімності, тобто із зазначенням бренду бізнесу (організації), проте без ідентифікації респондента з конкретним висловлюванням чи порцією інформації, що висвітлені у фінальному звіті.

⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 19 ст., 1.2 мб)

5. ОСОБЛИВОСТІ КРАУДФАНДИНГУ ПРОЄКТІВ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ТА 7 КЕЙС-СТАДІ

Механізм краудфандингу для представників культурних і креативних індустрій може не тільки бути джерелом фінансування, а й допомагати розбудовувати спільноту та перевіряти бізнес-ідеї.

Краудфандинг може бути ефективними механізмом фінансування для ОКІ в Україні, проте тільки короткотривалим і тільки для окремих проєктів у поєднанні з іншими джерелами вже інституційного фінансування.

⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 24 ст., 2.3 мб)

Автори проєкту підготували сім кейс-стаді практик краудфандингу українських операторів креативних індустрій в семи сферах:

 • КЕЙС: EdEra Books — інтерактивна бібліотека (Креативні послуги)
 • КЕЙС: Sammy Icon 8bit — креативні шкарпетки на щодень (Мода)
 • КЕЙС: Senstone — залишайся продуктивним (Дизайн)
 • КЕЙС: TaleAR — книги з магією доповненої реальності (Видавнича справа)
 • КЕЙС: Лабораторія звуку на заводі «Електровимірювач» у Житомирі (Аудіовізуальне мистецтво)
 • КЕЙС: ГаРмИдЕр ангар-stage — ТЕПЛО і СВІТЛО у ГаРмИдЕр ангар-stage (Архітектура та урбаністика)
 • КЕЙС: Медіаплатформа «ЛЮК» — «Люк» досліджує міський простір, відшукує закриті спільноти, аналізує місто через культуру, а культуру через місто (Нові медіа)
⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 32 ст., 3 мб)

6. 17 МОЖЛИВИХ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ КІ

1. Мікрокредитування для креативних бізнесів.
2. Кредитування під заставу прав на частку від продажів.
3. Доступні кредити 5-7-9% для креативних індустрій.
4. Факторинг для грантів УКФ.
5. Кредитування під заставу права вимоги за продажами на платформах.
6. Грант на запуск нових креативних бізнесів (спільна програма УКФ та USF).
7. Грант+кредит на нові види продукції (програма УКФ та «Доступні кредити 5-7-9%»).
8. Кредитування успішних проєктів на платформах колективного фінансування.
9. Конвертовані в частку бізнесу позики синдикатів бізнес-янголів.
10. Входження в капітал з обов’язком зворотного викупу частки.
11. Фінансова компанія для кредитування операторів креативних індустрій.
12. Кредитування під заставу прав інтелектуальної власності.
13. Місцеві фонди «тихих» інвестицій у креативні індустрії.
14. Державні та місцеві фонди співінвестування в креативні індустрії.
15. Спеціалізовані кредитні спілки для креативних індустрій
16. Грантова підтримка конвертованих позик бізнес-янголів.
17. Банківські кредити під гарантії Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility.

⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 17 ст., 1 мб)

7. ІНСТРУМЕНТ: КРЕДИТУВАННЯ ПІД ЗАСТАВУ МАЙБУТНІХ ПРОДАЖІВ + ТИПОВІ ДОКУМЕНТИ

Ураховуючи вище наведені висновки та запит операторів креативних індустрій, для подальшого опрацювання було обрано механізм фінансування розробки та виведення на ринок продукції під заставу обсягу продажів конкретної нової або існуючої продукції (royalty-based financing). Пропонований механізм був протестований із респондентами структурованих інтерв’ю, які є представниками продуктових бізнесів.

⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 14 ст., 1 мб)

ПАКЕТ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Розроблено зразки документів, які вможливлюють кредитування під заставу майбутніх продажів згідно з договорами про спільну діяльність без об’єднання вкладів.

Пакет документів включає:

⬇︎Додаток 1. Механізм реалізації проєктів на умовах договору спільної діяльності

⬇︎Додаток 2. Договір спільної діяльності.

⬇︎Додаток 3. Картка інвестиційного проєкту.

⬇︎Додаток 4. Програма робіт спільної діяльності.

⬇︎Додаток 5. Бюджет спільної діяльності.

⬇︎Додаток 6. Методика оцінювання вкладів спільної діяльності

 


8. ІНСТРУМЕНТ: МОДЕЛЬ РОБОТИ КЛУБУ БІЗНЕС-ЯНГОЛІВ + ТИПОВІ ДОКУМЕНТИ

Результати проведеного дослідження та відповідні висновки дають змогу вийти на ідеальний сценарій бізнес-янгольських інвестицій у креативні індустрії, який враховує вісім ключових спостережень дослідження.

Візуалізація ідеального сценарію янгольського інвестування (моделі роботи клубу бізнес-янголів) представлена нижче:

⬇︎ЗАВАНТАЖИТИ (PDF, 13 ст., 1 мб)

ПАКЕТ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

У межах проєкту розроблено зразки юридичних документів, які відповідають запропонованій моделі:

⬇︎ Додаток 7. Інвестиційний договір

⬇︎ Додаток 8. Договір про надання поворотної фінансової допомоги 

⬇︎ Додаток 9. Договір про надання консультаційних послуг 

⬇︎ Додаток 10. Договір застави майнових прав на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

 


ПОВНА ВЕРСІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗАВАНТАЖИТИ


Проєкт реалізувався за підтримки Українського культурного фонду. УКФ — державна установа, заснована у 2017 році. Діяльність Фонду орієнтована на розвиток національної культури всередині країни та її популяризацію за кордоном. Фонд забезпечує сприятливі умови для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкий доступ громадян до національного культурного надбання, підтримує культурне розмаїття та інтеграцію української культури у світовий культурний простір.

Автори: Володимир Воробей, Марта Кобринович, Лілія Кривецька, Назар Гудз, Марія Кравченко, Ігор Лісний, Ольга Гуцол, Володимир Крижанівський

Юридична складова: Анна Мацюк, Микола Костюк, Тетяна Шиманська


PPV

Агенція економічного розвитку PPV Стратегічними напрямами компанії є розвиток та зрілість малого і середнього бізнесу, місцевий економічний розвиток та інституційний розвиток. Агенція має досвід у сфері креативної економіки, сталого розвитку, інновацій, фінансування та міжсекторної взаємодії. Ми надаємо послуги з управління проектами та програмами, консультуємо компанії та інституції, проводимо дослідження та реалізовуємо програми розвику. А також працюємо з аналітикою для бізнесу та організацій. Агенція PPV є Центром інформаційної підтримки бізнесу у м. Львові. Працюємо у Львові з 2008 року.