Рекомендації: доступ до фінансування для КІ - PPV Knowledge Networks

Рекомендації: доступ до фінансування для КІ

Опубліковано PPV на

Рекомендації щодо покращення доступу до фінансування представників креативних індустрій України. Підготовлено на основі дослідження «Фінансування креативних індустрій».

1. Виявлений феномен — брак бізнес-компетентностей

Опитування грантоотримувачів УКФ, випускників СЕР, інтерв’ю із досвідченими підприємцями КІ та дослідження практик краудфандингу показали низький рівень бізнес-компетентностей фінансового та інвестиційного менеджменту, бізнес-планування. Це негативно впливає на динаміку розвитку та зростання бізнесів, їхню сталість, утруднює доступ до фінансування, – надавачі фінансування не мають проєктів з потенціалом кредитування або інвестування. Є значний запит на фінансування, але немає сформованого попиту – належно опрацьованих проєктів.

Рекомендації:
 • Підсилення навчальних програм формальної та неформальної освіти для представників креативних індустрій щодо фінансового менеджменту та інвестиційної грамотності
  ЗВО, організації неформальної освіти, пріоритети програми «Н.О.Р.Д» Українського культурного фонду, навчальні програми та проєкти міжнародних організацій (програма Creative Spark British Council).
 • Залучення фінансових компаній та банків до створення спільних освітніх ініціатив, щоб представники креативних індустрій могли отримати оптимальні фінансові компетентності
  → оператори фінансового ринку, ЗВО, організації неформальної освіти, держані та міжнародні програми та фонди (програма USAID «Трансформація фінансового сектору»).
 • Надання ОКІ ваучерів на професійну підтримку та консультування із питань фінансового управління та планування
  → ЦОВВ (Мінекономіки, Мінкульт, Мінрегіон), ОМС, держані та міжнародні програми та фонди.
 • Стимулювання появи експертів-фінансових консультантів для бізнесів креативних індустрій, які могли б надавати професійну підтримку на одноразовій чи постійній основі, створення баз таких експертів, наприклад, на ресурсах учасників екосистеми креативних індустрій України
  → ЦОВВ, ОМС, держані та міжнародні програми та фонди (програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, програма ЄС EU4Business), оператори екосистеми

2. Виявлений феномен – проблеми із ліквідністю (запасом міцності)

Бізнеси креативних індустрій мають проблему із фінансовою ліквідністю, вона зазвичай не перевищує трьох місяців, а карантинні обмеження тільки погіршили ситуацію. Малий запас міцності не лише не дозволяє задовольняти поточні потреби бізнесу, але й перешкоджає його розвитку та масштабуванню.

Рекомендації:
 • Підвищення компетентності управління ліквідністю та фінансового управління та  планування серед підприємців креативних індустрій завдяки посиленню відповідної складової навчальних програм формальної та неформальної освіти
  → ЦОВВ (Міносвіти, Мінекономіки), ЗВО, організації неформальної освіти, пріоритети програми «Н.О.Р.Д» Українського культурного фонду, навчальні програми та проєкти міжнародних організацій.
 • Стимулювати появу експертів-фінансових консультантів для бізнесів креативних індустрій та створення баз таких експертів, які б надавали консультаційну допомогу щодо покращення запасу міцності (на загалом рівня фінансової менеджменту та інвестиційної грамотності)
  → ЦОВВ, ОМС, державні та міжнародні програми та фонди, оператори екосистеми.
 • Промоція фінансових механізмів, що дозволяють підвищити ліквідність – залучення капіталу від інвесторів, довгострокових позик; за наявності обтяжливих боргових зобов’язань – рефінансування дебіторської заборгованості, наприклад, шляхом факторингу
  → фінансові установи, ЦОВВ, ОМС, держані та міжнародні програми та фонди, оператори екосистеми.

3. Виявлений феномен – недорозвиненість екосистеми підтримки, брак майданчиків та посередників

Саме розвиненість екосистеми креативних індустрій відрізняє країни ЄС від України, де економічний потенціал КІ краще розкритий. Ключовою виявленою під час дослідження проблемою для залучення інвестицій є брак майданчиків для зустрічі бізнесів та надавачів інвестицій та брак знань з обох сторін про можливі формати співпраці. Розвиток екосистеми для креативних індустрій має бути одним з інструментів політики регіонального розвитку з відповідними інструментами фінансування.

Рекомендації:
 • Розвиток майданчиків, де зустрічалися б надавачі фінансування (бізнес-янголи, інвестори) та потенційні реципієнти; розвиток клубів бізнес-янголів при університетах, хабах, креативних коворкінгах тощо
  → ЦОВВ (Мінкульт, Мінекономіки, Мінрегіон), ОМС, ЗВО, організації неформальної освіти, держані та міжнародні програми та фонди, оператори екосистеми.
 • Підтримка наявних та створення нових операторів екосистеми креативних індустрій – агенцій економічного розвитку, організацій підтримки, професійних спільнот та мереж, які б створювали майданчики та формати співпраці надавачів та отримувачів фінансування тощо. Впровадження конкурсної грантової підтримки операторів екосистеми на місцевому рівні для створення таких майданчиків та підтримки проєктів залучення фінансування
  → ЦОВВ (Мінкульт, Мінекономіки, Мінрегіон), ОМС, державні та міжнародні програми та фонди (Європейський Союз), оператори екосистеми.
 • Інформування про майданчики та можливості для залучення фінансування серед представників КІ; підвищення їхньої фінансової та інвестиційної грамотності
  → ЦОВВ (Мінкульт, Мінекономіки, Міносвіти), ОМС, ЗВО, організації неформальної освіти, держані та міжнародні програми та фонди, оператори екосистеми.

4. Виявлений феномен – грантування без довгострокового бачення розвитку продукту

Досвідчені представники бізнесів КІ використовують гранти як додаткове джерело для фінансування нових проєктів / продуктів, розробки мінімально життєздатного продукту та зниження ризиків. У той же час більшість грантодавців не фокусуються на майбутній комерціалізації продукту / проєкту, який вони фінансують. Відповідно їхні грантоотримувачі також розглядають гранти як спосіб залучення коштів для проєктів / продуктів, у комерційній успішності яких вони не впевнені.

Рекомендації:
 • Краще артикулювання можливості використання грантів для створення мінімально життєздатних продуктів або запуску нових проєктів, які згодом будуть самофінансуватися або фінансуватися з інших джерел (кредитування, бізнес-янголи, інвестори, клуб інституційної підтримки тощо)
  → ЗВО, організації неформальної освіти, міжнародні донори, державні та місцеві програми та фонди (УКФ).
 • Запровадження окремих програм підтримки (фінансової та нефінансової), зокрема конкурсів, грантів, менторської підтримки для проєктів КІ, який мають високий потенціал для комерціалізації
  → міжнародні донори, державні та місцеві програми та фонди.
 • Створення окремих програм для дофінансування проєктів та продуктів ОКІ, до прикладу у форматі 50/50 – половина коштів на реалізацію проєкту / запуск продукту надається на безповоротній основі за умови, що бізнес / організація надасть іншу половину необхідної суми із власних джерел
  → міжнародні донори, державні та місцеві програми та фонди.

5. Виявлений феномен – консерватизм традиційних надавачів фінансування

Банківські установи, бізнес-янголи, інвестори тощо не розуміють специфіки креативних індустрій, а тому не адаптують своїх пропозиції та запити для них. Традиційні схеми та критерії для надання фінансування, наприклад, наявність фізичних активів для застави, часто є не релевантними для креативних індустрій, що є бар’єром для залучення коштів.

Рекомендації:
 • Роз’яснення надавачам фінансування особливості сфери КІ та можливих форматів роботи, наприклад використання майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності в якості застави
  → ЦОВВ, ОМС, держані та міжнародні програми та фонди, оператори екосистеми.
 • Поширення напрацьованого у рамках проєкту механізму кредитування під заставу частки від бізнесу на умовах ведення спільної діяльності – ЦОВВ (Мінкульт, Мінекономіки), організації підтримки бізнесу, оператори екосистеми креативних індустрій.
 • Розробка та запровадження нових форм кредитування: під заставу інтелектуальних прав; конвертовані позики; кредити під заставу майбутніх продажів; під заставу надходжень за договором тощо
  → існуючі та заінтересовані надавачі фінансування, фінансові установи.
 • Розвиток мікрокредитних організацій, які б надавали невеликі кредити (до 25 тисяч євро), у тому числі і бізнесами КІ
  → ЦОВВ (Мінкульт, Мінекономіки), ОМС, держані та міжнародні програми та фонди, фінансові установи.
 • Запровадити факторинг для платформ, які використовуються креативними бізнесами (Всі.Свої, Crafta.ua, UAmade тощо) – отримання кредитних коштів під заставу права вимоги за продажами на платформа
  → банківські установи, держані та міжнародні програми та фонди (програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, програма ЄС EU4Business), оператори екосистеми
 • Стимулювати появу спеціалізованих клубів бізнес-янголів, які б фокусувалися на конкретних сферах (індустріях, темах, трендах, технологіях) та надавали невеликі інвестицій (до 1 млн. гривень). Надавачі фінансування матимуть краще розуміння сфери, а потенційні отримувачі такого фінансування матимуть, до кого звертатись за фінансуванням (сигналізування появи ринку)
  → ЦОВВ (Мінекономіки, Мінрегіон, Мінкульт), ОМС, державні та міжнародні програми та фонди, оператори екосистеми.
 • Розробка та експертна підтримки програм співфінансування для проєктів, які підтримують бізнес-янголи, із державних та місцевих бюджетів чи програм міжнародної технічної допомоги
  → ЦОВВ, ОМС, держані та міжнародні програми та фонди (програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, програма ЄС EU4Business), оператори екосистеми.

6. Виявлений феномен – обмежені можливості для використання потенціалу краудфандингу

Українські ОКІ доволі добре вміють залучати кошти завдяки колективному фінансуванню. Проте часто вони неадекватно оцінюють ресурсозатратність проведення кампаній. Крім цього, багато ефективних видів краудфандингу є недоступними для українських ОКІ через відсутність відповідних умов, операторів екосистеми та браку знань про такі можливості.

Рекомендації:
 • Розвиток компетентностей ОКІ у проведення краудфандингових кампаній, зокрема, планування ресурсів, опис очікуваних результатів, зіставлення зисків та витрат, обрахунку вартості проведення кампанії
  → ЗВО, організації неформальної освіти, пріоритети програми «Н.О.Р.Д» Українського культурного фонду, навчальні програми та проєкти міжнародних організацій, краудфандингові платформи.
 • Створення каталогу фахівців із краудфандингу: індивідуальних консультантів та маркетингових агенцій, які б надавали консультації та допоміжні послуги під час планування та проведення кампаній
  → оператори екосистеми.
 • Промоція платформ краудфандингу серед інвесторів як ще одного майданчика для пошуку потенційних бізнесів для капіталізації
  → ЦОВВ (Мінекономіки, Мінкульт), ОМС, краудфандингові платформи, інші оператори екосистеми.
 • Посилення наявних та створення нових платформ, які б дозволяли розвиватися новим для України видам краудфандингу – краудінвестингу, краудлендингу, індивідуальному краудфандингу
  → ЦОВВ (Мінекономіки), ОМС, краудфандингові платформи, інші оператори екосистеми.
 • Промоція краудфандингу серед локальних спільнот як способу фінансування власних місцевих ініціатив
  → ЦОВВ (Мінрегіон), ОМС.

7. Виявлений феномен – відсутність умов для певних видів фінансування.

Українським ОКІ поки не є доступним ряд механізмів фінансування, які вже ефективно працюють у країнах ЄС. Це є ще одним бар’єром для розвитку бізнесів КІ в Україні.

Рекомендації:
 • Запровадити механізм стимулювання практики фінансової підтримки культурних проєктів та операторів креативних індустрій, зокрема прирівняти внески на підтримку ОКІ до витрат (для юридичних осіб на загальній системі оподаткування) та розглянути інші механізми податкового заохочення меценатства (прийняти Закон України «Про меценатство»)
  ВРУ, ЦОВВ, Державна податкова служба України.
 • Запровадження регулювання сфери альтернативного фінансування відповідно до практики ЄС, яке б дозволило запрацювати таким видам краудфандингу як краудлендинг та краудінвестинг із забезпеченням захисту інтересів бекерів
  → ВРУ, НБУ, Мінекономіки, Державна податкова служба України, проєкти міжнародної оператори екосистеми, краудфандингові платформи.
 • Удосконалення інструментів венчурного інвестування, що б також стимулювало розвиток венчурної філантропії
  → ВРУ, ЦОВВ (Мінекономіки, Мінкульт), оператори екосистеми, краудфандингові платформи.
 • Надання можливості організаціям без статусу фінансової компанії (ліцензії) надавати відсоткові мікрокредити іншим бізнесам та організаціям
  → ВРУ, НБУ, ЦОВВ (Мінекономіки, Мінкульт).
 • Спрощення умов ліцензування для фінансових компаній, які (у тому числі) кредитуватимуть операторів креативних індустрій (у рамках загального спрощення таких умов). Вирішення проблемного питання із статусом неприбутковості кредитних спілок для можливості використання цієї форми для потреб креативних індустрій
  → ВРУ, НБУ, ЦОВВ (Мінекономіки).

8. Виявлений феномен – можливості для розвитку гібридних форматів фінансування

В Україні активно розвиваються нові форми фінансування для комерційних операторів креативних індустрій – грантове фінансування (програми УКФ, гранти USF), субсидійовані кредити (програма «Доступні кредити 5-7-9%»), надання гарантій тощо. Такі механізми та інструменти надаються для поєднання (гібридизації) потреб операторів креативних індустрій.

Рекомендації:
 • Впровадити механізм факторингу для проєктів УКФ, зокрема на базі існуючих факторингових майданчиків – УКФ, проєкти міжнародної технічної допомоги (програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України”), банківські установи.
 • Розробити та запустити спільну програму УКФ та USF для запуску нових креативних бізнесів, використовуючи компетентності УКФ у підтримці інноваційних культурних продуктів та USF – в оцінці бізнес-потенціалу стартап-проєктів
  → УКФ, USF.
 • Вдосконалити механізм програми «Доступні кредити 5-7-9%» для потреб операторів креативних індустрій (креативних бізнесів) через можливість використання майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності для застави
  → ЦОВВ (Мінфін, Мінекономіки, Мінкульт), Фонд розвитку підприємництва.
 • Розробити та запустити новий механізм грантового фінансування розробки нових видів продукції (УКФ) з можливістю отримання кредиту програми «Доступні кредити 5-7-9%» для виводу продукції на ринок
  → ЦОВВ (Мінфін, Мінекономіки, Мінкульт), Фонд розвитку підприємництва, УКФ.
 • Розпочати процес переговорів з ЄС про можливість долучення до гарантійного інструменту для культури та креативних індустрій до Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility програми ЄС «Креативна Європа»
  → Мінкульт, УКФ, представництво ЄС в Україні.
 • Напрацювати правовий механізм створення місцевих фондів тихого інвестування, що фінансуються з коштів місцевих бюджетів, для інвестування та спів-інвестування з приватними інвесторами (синдикатами бізнес-янголів) у креативних індустрії
  ЦОВВ (Мінекономіки, Мінкульт, Мінрегіон), ОМС, оператори фінансового ринку.

«Фінансування креативних індустрій» — проєкт мета якого дослідити потребу креативних індустрій у фінансуванні та готовність надавачів фінансування (банків, фондів, інвесторів, клубів бізнес-янголів) цю потребу задовольнити, знайти потенційні точки дотику.

Практична цінність проєкту полягає у розробці типових документів роботи клубу бізнес-янголів та кредитування ОКІ, моделей фінансування та стратегічних рекомендацій, які допоможуть покращити залучення капіталу для операторів креативних індустрій. Проект реалізовується PPV Knowledge Networks за підтримки Українського культурного фонду.


PPV

Агенція економічного розвитку PPV Стратегічними напрямами компанії є розвиток та зрілість малого і середнього бізнесу, місцевий економічний розвиток та інституційний розвиток. Агенція має досвід у сфері креативної економіки, сталого розвитку, інновацій, фінансування та міжсекторної взаємодії. Ми надаємо послуги з управління проектами та програмами, консультуємо компанії та інституції, проводимо дослідження та реалізовуємо програми розвику. А також працюємо з аналітикою для бізнесу та організацій. Агенція PPV є Центром інформаційної підтримки бізнесу у м. Львові. Працюємо у Львові з 2008 року.