Відшкодування відсоткових ставок за кредитами для МСП — кейс Львівської області - PPV Knowledge Networks

Відшкодування відсоткових ставок за кредитами для МСП — кейс Львівської області

Опубліковано Крижанівський Володимир на

У березні 2019 р. ми представили аналіз програми відшкодування відсоткових ставок за кредитами для МСП, яка діяла у Львівській області у 2016–2018 рр. Це перший подібний аналіз впливу програми фінансування МСП з нам відомих. Зважаючи на інтерес багатьох органів влади (ОДА, ОТГ) до запуску подібних інструментів підтримки малого бізнесу, представляємо тут ключові тези з нашого аналізу.

Умови діючої програми

У 2016 році у Львівській області затверджено Програму підвищення конкурентоспроможності Львівської області. Це перша затверджена програма в Україні, яка передбачала відшкодування частини відсотків за кредитами малому та середньому бізнесу. Відшкодування передбачалось для тих, хто працює у пріоритетних для області галузях:

 1. Деревообробка;
 2. Виробництво харчових продуктів;
 3. Виробництво меблів.

Кредитування бізнесу здійснюють банки, які уклали з Департаментом економічної політики Львівської обласної державної адміністрації відповідні договори (таких банків є 6). В рамках Програми, Департамент економічної політики компенсовує банкам частину відсоткової ставки за кредитами. Сума кредиту обмежується 750 тис. грн. терміном до 3 років (у 2016–500 тис. грн.), а розмір відшкодування — 1 облікова ставка НБУ, яка на початку 2019 р. становить 18%.

Кредити надаються на:

 • придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення;
 • модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;
 • впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;
 • розроблення нових видів продукції (товарів);
 • промоцію бізнесу і пошук нових ринків збуту.

Відбір компаній для отримання відшкодування відсотків проводиться на конкурсній основі. Спочатку компанії повинні звернутися до банку за отриманням згоди на кредитування, і в разі її отримання, подають інвестиційні проекти у департамент економічної політики для участі в конкурсі.

Результати програми

У 2019 р. PPV Knowledge Networks провела аналіз роботи програми відшкодування відсоткових ставок з моменту її започаткування, тобто за три роки (2016–2018):

 • Залучено кредитних коштів — 30,04 млн. грн.
 • Компенсовано з обласного бюджету — 4,06 млн. грн.
 • Середня сума кредиту — 417 тис. грн. (максимально можлива — 750 тис. грн, у 2016–500 тис. грн.)
 • Середній обсяг відшкодування відсотків за кредитом — 56,4 тис. грн.

Учасники програми за видами діяльності

Згідно із умовами Програми, термін кредиту, за яким відшкодовуватимуться відсотки, не повинен перевищувати 3 років.

 • 51 СПД отримав кредит терміном на 3 роки — 71%
 • 3 СПД отримали кредит терміном на 2 роки — 4%
 • 18 СПД отримали кредит терміном на 1 рік — 25%

Вплив програми

Ключові спостереження за результатами аналізу роботи інструменту відшкодування відсоткових ставок:

 1. Програма має дуже обмежений вплив на розвиток економіки області (лише 30 млн. грн. залучених кредитів) і є радше пілотною, експериментальною, ніж повноцінним інструментом розвитку МСП у регіоні. Ключова причина — обмежений бюджет на реалізацію програми, малий дозволений рівень кредитування (750 тис. грн.) та мала кількість суб’єктів господарювання, охоплених програмою.
 2. Інструмент є ефективним важелем розблокування банківського кредитування для МСП — за вкладених обласним бюджетом 4.06 млн. грн. банківські інституції надали 30.04 млн. грн. кредитів. Програма є стимулом (чи радше подразником) для банківської системи для виконання своїх прямих функцій — кредитування малого бізнесу.
 3. Позитивною є участь ТОВ у програмі (35% усіх учасників), оскільки залучення кредитів фактично призводить до здійснення інвестицій малим бізнесом в розвиток та підвищення капіталізації (підвищення балансів компаній). 71% виданих кредитів має термін на 3 роки (максимально можливий) — це свідчить про потребу бізнесу у довгих інвестиційних коштах, і програма використовується саме з цією метою.
 4. Програма фактично використовується як замінник традиційному банківському кредитуванню за умов високих відсоткових ставок (див. вище) — уможливлює доступ до придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів (76% усіх кредитів), а не як стимул до енергоефективності, розробки нових видів продукції або виходу на нові ринки.

Результати опитування учасників щодо Програми

Для визначення ефективності Програми було проведено телефонне опитування учасників, які отримали відшкодування частини відсотків за кредитами. Із 72 компаній, 40 (55,5% від загальної кількості) дали відповіді на запитання, поставлені в рамках телефонного опитування.

Такі результати, з одного боку свідчать про позитивний вплив на збільшення обсягів виробництва. З іншого боку, немає бази оцінювання, і неможливо визначити, чи обсяги виробництва зросли саме через доступ до відшкодування відсоткових ставок, чи через покращення загальноекономічних умов після 2015 р. Також незрозуміло, чи респонденти відповідали саме про обсяги виробництва чи про обсяги продажів продукції.

Аналогічно до попереднього питання, відповіді респондентів (самооцінка) свідчать про позитивний вплив програми. З іншого боку, загальноекономічні фактори так само могли вплинути на збільшення робочих місць.

Цей показник є відносно негативним, оскільки свідчить про так званий ефект канібалізації, коли програма надає підтримку тим підприємствам, які скористались би банківським кредитом і без програми (37,5% респондентів). Тобто відбувається мінімізація витрат платоспроможними підприємствами, замість підтримки малого бізнесу, який має обмежений доступ до банківського кредитування.

Загалом позитивні відповіді все одно залишають простір для вдосконалення (25% вважає програму забюрократизованою).

З одного боку, результати свідчать про відносну простоту роботи з інструментом. Водночас, очевидною є потреба у допомозі учасникам програми з підготовкою проектів та документів. Залучення представників банків до надання допомоги у підготовці заявок на кредити викликає питання щодо конфлікту інтересів та створення корупційних ризиків для банківських установ.

25 суб’єктів МСП, які отримали відшкодування відсотків за кредитами (62,5 % від загальної кількості опитаних) повідомили, що Програма є ефективною і проблем у ній вони не бачать. Деякі респонденти висловили пропозиції, як можна покращити програму:

 • Збільшити дозволений розмір кредиту, за яким можуть компенсуватися відсотки;
 • Збільшити розмір відсоткової ставки, яка буде компенсовуватися за рахунок Програми;
 • Зменшити кількість паперової роботи і полегшити вимоги до документації. Ця пропозиція стосується більше банків, ніж Департаменту економічної політики, який є виконавцем Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Пропозиції PPV Knowledge Networks

Окрім опитування учасників, експерти агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks також проаналізували програму та виявили інші способи її вдосконалення:

 1. Обмеження учасників Програми за видами діяльності суттєво зменшує ефективність програми. Незрозумілим є фокус виключно на виробництво, тоді як основна додана вартість в економіці створюється компаніями, які є власниками прав інтелектуальної власності, виводять продукції на ринок, займаються її безпосереднім продажем, а не виробництвом (розміщують виробництво у підрядних організаціях). Зняття обмежень дозволить виявити ці сектори економіки області, які активно розвиваються та мають інвестиційний потенціал, замість адміністративно-командного нав’язування секторів для підтримки.
 2. Обмеження суми кредиту в 750 тис. грн. є неефективним з огляду на вартість обладнання, матеріалів та навіть потреби в обігових коштах підприємств.
 3. Неефективний графік реалізації програми — відсутність можливості подавати інвестиційні проекти впродовж року істотно впливає на ефективність програми. Наявність чітко встановленого такту (наприклад подання заявок щокварталу) та його дотримання суттєво розширить інтерес до Програми та її вплив.
 4. Обмежена промоція програми. Немає сторінки, де викладена інформація про програму, учасники програми не використовуються для її промоції, відсутня комунікаційна стратегія просування програми, яка виходить за межі традиційних для ЛОДА каналів комунікації, які мають обмежене охоплення МСП.
 5. Низька клієнтоорієнтованість механізму впровадження програми. Немає єдиної електронної послуги (відшкодування ставок як послуга), якою підприємці можуть скористатись у простий, чіткий і прозорий спосіб.
 6. Неефективна система оцінки заявок. Відсутні прописані та впроваджені механізми оцінки конфлікту інтересів учасників комісії, механізм оскарження рішень членів комісії тощо.
 7. Відсутність оцінки ефективності реалізації програми.

Рекомендації

За результатами проведеного аналізу ми вийшли на наступні 11 рекомендацій:

 1. Скасувати перелік видів діяльності для суб’єктів господарювання, які можуть претендувати на компенсацію частини відсотків за кредитами. Рекомендується надавати відшкодування відсотків за кредитами компаніям, які виробляють фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядник організацій, але є власниками прав інтелектуальної власності) без прив’язки до видів діяльності згідно із КВЕД 2010;
 2. Збільшити до 3 млн. грн. розмір кредиту, за яким можуть компенсуватися відсотки для одного бізнесу;
 3. Розширити перелік цілей, на які надається кредитування, — додати можливість придбання транспортних засобів, проведення капітального будівництва тощо;
 4. Передбачити, що компанії можуть отримувати кредит на будь-який термін, проте відшкодування частини відсотків за кредитами відбуватиметься тільки 3 роки;
 5. Передбачити безстроковий конкурс на подачу інвестиційних проектів і щоквартальне їх оцінювання;
 6. Внести зміни до складу Експертної комісії, яка проводить рейтингове оцінювання інвестиційних проектів. Передбачити зменшення кількості членів комісії із 9 до 5. До складу комісії рекомендується включити 1 представника Департаменту економічної політики ЛОДА, 1 представника Львівської обласної ради та 3 представники від організацій підтримки бізнесу, які працюють у Львівській області. Також рекомендується, щоб кожен експерт підписував Декларацію доброчесності та відсутності конфлікту інтересів;
 7. Визначити шкалу балів відповідно до критеріїв оцінювання. Це дозволить уникнути суб’єктивності в оцінюванні проектів;
 8. Передбачити доповнення форми оцінювання інвестиційних проектів обґрунтуванням кожної оцінки. Рекомендується, щоб кожен член Експертної комісії обґрунтовував свою оцінку по кожному критерію оцінювання (мінімум 20 слів та максимум 100 слів);
 9. Рекомендується опубліковувати на сайті ЛОДА заповнені членами Експертної комісії оцінки по кожному інвестиційному проекту. Оцінки повинні бути публічними, але деперсоналізованими. Це дозволить збільшити прозорість Програми і довіру до неї;
 10. Передбачити, що обсяг інвестиційного проекту повинен становити не більше 5 сторінок, що зменшить витрати часу суб’єктів МСП на його підготовку;
 11. Передбачити електронну подачу документів на конкурс для отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами.

Ці рекомендації пройшли обговорення на круглому столі із експертами в рамках Проекту «Інструменти розвитку бізнесу Львівської області» та будуть інтегровані в оновлену Програму підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Проект «Інструменти розвитку бізнесу Львівської області» — це спільний проект Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації та агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks, який реалізовується за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики.

В рамках проекту буде розроблено і вдосконалено інструменти розвитку бізнесу у Львівській області, а саме:

 • Механізм відшкодування відсоткової ставки за кредитами для МСП
 • Механізм надання ваучерів (інноваційних, маркетингових та ваучерів на консалтингові послуги) для МСП
 • Механізм підтримки Фондів мікрокредитування бізнесу

У 2019 та 2020 році буде проведений конкурс на відшкодування відсоткових ставок за кредитами та на надання фінансової підтримки підприємствам у формі ваучерів.

Підписуйтесь на сторінки Підтримка бізнесу Львів та PPV Knowledge Networks. Ви також можете підписатись на розсилку PPV Knowledge Networks.