Нам потрібні ендавменти - PPV Knowledge Networks

Нам потрібні ендавменти

Опубліковано Володимир Воробей на

Криза фінансування культури, освіти, науки та інших гуманітарних сфер 2020 р. (секвестр бюджету через пандемію коронавірусу та відповідні спроби істотно зменшити фінансування Українського культурного фонду, Українського Інституту, інших державних грантодавців та бюджетні програми) показала, що нам треба відділяти фінансування публічних благ від політизованого бюджетного процесу. Некомерційні, експериментальні та високоризиковані проекти у культурі, освіті, науці, спорті, інноваційній сфері потребують сталого середньострокового фінансування.

Нам потрібні інституційні ендавменти. Ендавмент — це фонд, дохід від інвестиційної діяльності якого розподіляється на цільові програми фінансування та на поповнення самого фонду для забезпечення його сталості. Умовно, якщо б Український культурний фонд (УКФ) був інституційний ендавмент на 2 млрд грн, який щороку приносив би 12% інвестиційного доходу (240 млн грн), УКФ міг би отримувати 120 млн грн на програмну діяльність з ендавменту (інші 120 млн грн поповнили б сам ендавмент та покрили витрати на управління). За будь-яких бюджетних обставин, УКФ мав би 120 млн грн для операційних програм.

Три приклади інституцій в європейських країнах, які фінансують програми завдяки отриманому доходу від ендавменту (у тій чи іншій формі):

 • nesta (Великобританія) — агенція з розвитку інновацій для спільного блага. Фінансує власні проекти та надає гранти на проекти системозмінюючих інновацій. Початковий ендавмент nesta був створений у 1998 р. коштом національної лотереї. На кінець 2018–2019 фінансового року інвестиції з ендавменту (розмір ендавменту) складали майже 387 млн фунтів (понад 12,5 млрд грн).

  Витяг з річного звіту за 2018–2019 фінансовий рік

 • Riksbankens Jubileumsfond (RJ) (Швеція) — фундація з підтримки досліджень з гуманітарних та соціальних наук. Створена у 1968 р. на честь 300-ліття Національного банку Швеції. У 2018 р. прибуток від інвестиційної діяльності RJ склав 563 млн крон (1,33 млрд грн), грантове фінансування досліджень — 435 млн крон (понад 1 млрд грн), загальні фінансові активи (розмір ендавменту) — 10,32 млрд крон (24 млрд грн).
  Витяг з річного фінансового звіту RJ за 2018 р.
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) (Польща) — фундація польської науки — незалежний фонд підтримки розвитку науки в Польщі. Створена на початку 90-тих, у 2018 р. фундація надала грантів на суму 86 млн злотих (516 млн грн), з яких 7,9 млн злотих (47 млн грн) — з власних коштів. Власні кошти було згенеровано у тому числі завдяки інвестуванню власних фондів на суму 278 млн злотих (майже 1,7 млрд грн).

В Україні такі ендавменти потрібні: Українському культурному фонду, Українському Інституту Книги, Суспільному, Ukrainian Startup Fund, так і ще планованим — Національному фонду досліджень, Фонду підтримки інновацій (але не теперешній Державній інноваційній фінансово-кредитній установі), фонду підтримки освіти, фонду підтримки незалежних медіа, фонду розвитку громадянського суспільства. Тим інституціям, які формують можливості для реалізації потенціалу українців.

Важливі моменти для практики використання ендавментів:

 • Розмір має значення — національний масштаб вимагає відповідного масштабу фінансування. Для ключових агенцій та фондів, які надають грантове проектне фінансування на конкурсній основі, нам потрібні ендавменти від 1 млрд грн у перспективі 2020-тих років. У 30-тих роках ендавменти мають орієнтуватись на 5 млрд грн. Лише тоді ендавменти здатні стати серйозним фактором підтримки інституцій розвитку.
 • Гра в довгу — ендавмент не створюється за три і навіть за п’ять років, йдеться про десятиліття. Потрібні практики — практики прозорого управління, визначення інвестиційної стратегії, напрацювання процесів — на що потрібні роки за відсутності практик роботи з ендавментами в Україні загалом. Кошти з ендавментів інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу, але також з метою збереження та примноження капіталу — це довгострокові консервативні інвестори.
 • Не є заміною бюджетного фінансування — ендавмент не є заміною цільового бюджетного фінансування відповідних інституцій розвитку, а лише їхнім доповненням та підсиленням. Бюджетні призначення на фінансування інституцій розвитку можуть передбачати кошти на поповнення ендавменту.
 • Довіра — система управління, звітування, цільового використання мають бути розбудовані відповідно до найкращих стандартів, з метою забезпечити довіру з боку суспільства до відповідних інституцій.

В Україні дуже обмежена практика використання ендавментів, хоча термін визначений у законодавстві. Є приклади (у більшості — спроб створити) ендавментів при університетах (Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин КНУ, Фонд відродження КМА, Ukrainian Catholic Education Foundation). У 2014 р. оприлюднено посібник із створення та управління ендавментами в Україні.

Криза — добра нагода підсилити те, що виявилось важливим для суспільства, але крихким для системи урядування. Саме час для видовження горизонтів мислення та початку створення ендавментів для суспільно важливих інституцій. Час набувати цю практику та створювати коло фахівців з досвідом роботи з ендавментами в Україні.

У 2020 р. агенція PPV Knowledge Networks у партнерстві з Інститутом стратегії культури планує визначити механізм створення міських фондів культури на прикладі Фонду культури Львова (проект здійснюється за підтримки програми Аналітика культури Українського культурного фонду). У рамках цього проекту планується розглянути механізм ендавменту.